29 สิงหาคม 2562 ไซเตสประกาศคุ้มครองยีราฟเป็นครั้งแรก

ที่มา: https://www.dailynews.co.th/foreign/728560
สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากเมืองเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เมื่อวันที่ 29 ส.ค. ว่าที่ประชุมอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ ( ไซเตส ) ที่เมืองเจนีวาเป็นเจ้าภาพในปีนี้ ออกแถลงการณ์เมื่อวันพุธ ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการประชุมที่ยาวนาน 12 วัน ด้วยการเปิดเผยรายชื่อสัตว์ป่าที่เพิ่มเข้าสู่บัญชีคุ้มครองเพื่อลดความเสี่ยงของการสูญพันธุ์ และบัญชีห้ามค้าที่มีการแบ่งระดับความเข้มงวด ทั้งนี้นับตั้งแต่สนธิสัญญาเริ่มมีผลบังคับใช้เมื่อปี 2518 และปัจจุบันมี 183 รัฐร่วมเป็นภาคี ไซเตสขึ้นบัญชีเพื่อให้ความคุ้มครองสัตว์ป่าและพืชรวมมากกว่า 36,000 สายพันธุ์ และจัดทำกลไกเพื่อป้องกันการคุกคามสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ ตลอดจนระบบนิเวศซึ่งเป็นที่อยู่อาศัย โดยมาตรการของไซเตสถือว่ามีผลผูกพันตามกฎหมายระหว่างประเทศ หมายความว่าที่ประชุมสามารถออกมาตรการคว่ำบาตรหรือขึ้นบัญชีดำต่อภาคีที่ฝ่าฝืนกฎระเบียบของไซเตสได้